Rekrutacja elektroniczna

Pola oznaczone symbolem * są wymagane

1. Dane osobowe dziecka

Imię*

Drugie imię*

Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia*

Pesel*Adres zameldowania dziecka (uzupełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania)

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

WojewództwoAdres zamieszkania dziecka

Ulica*

Numer domu*

Numer lokalu

Miejscowość*

Kod pocztowy*

Województwo*

2. Dane rodziców/opiekunów

Matka dziecka

Imię i nazwisko*

Telefon*

E-mail*

Pesel*

Nr dowodu osobistego*

Ulica*

Numer domu*

Numer lokalu

Miejscowość*

Kod pocztowy*

Województwo*

Miejsce pracy (nazwa, adres, telefon):

Ojciec dziecka

Imię i nazwisko*

Telefon*

E-mail*

Pesel*

Nr dowodu osobistego*

Ulica*

Numer domu*

Numer lokalu

Miejscowość*

Kod pocztowy*

Województwo*

Miejsce pracy (nazwa, adres, telefon):

Opiekun dziecka

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Pesel

Nr dowodu osobistego

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Województwo

Miejsce pracy (nazwa, adres, telefon):

3. Dane zdrowotne

Choroby i niedyspozycje, na które dziecko często zapada

Alergie pokarmowe (proszę wymienić jakich produktów dziecko nie może spożywać):

4. Zainteresowania, osiągnięcia dziecka

Osiągnięcia i zainteresowania dziecka, zdolności i predyspozycje::

5. Jaki język wybieracie Państwo jako uzupełniający:

6. Osoba, która wypełniła formularz*

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w systemie
elektronicznym w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami.

Wyrażam zgodę na publikacje zdjęć dziecka z uroczystości i imprez szkolnych na stronie internetowej szkoły:
www.akademiazakow.eu oraz w innych materiałach promujących szkołę.