Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców odbędą się:
– 15 września (zebranie organizacyjne);
– 21 listopada (wywiadówka);
– 19 grudnia;
– 13 marca;
– 17 maja (wywiadówka).