Plany zajęć

Poniedziałek

Godzina Zajęcia
8.00 – 8.45 religia
8.50 – 9.35 historia
9.45 – 10.30 WOS
10.40 – 11.25 matematyka
11.30 – 12.15 biologia
12.25 – 13.10 fizyka
13.10 – 13.40 OBIAD
13.40 – 14.25 j. angielski

Wtorek

Godzina Zajęcia
8.00 – 8.45 historia
8.50 – 9.35 religia
9.45 – 10.30 j. polski
10.40 – 11.25 j. angielski
11.30 – 12.15 j. hiszpański/j. niemiecki
12.25 – 13.10 geografia
13.10 – 13.40 OBIAD
13.40 – 14.25 zajęcia techniczne

Środa

Godzina Zajęcia
8.00 – 8.45 geografia
8.50 – 9.35 matematyka
9.45 – 10.30 matematyka
10.40 – 11.25 j. polski
11.30 – 12.15 j. polski
12.25 – 13.10 j. angielski
13.10 – 13.40 OBIAD
13.40 – 14.25 muzyka
14.30 – 15.15 j. hiszpański/j. niemiecki

Czwartek

Godzina Zajęcia
8.00 – 8.45 wf
8.50 – 9.35 wf
9.45 – 10.30 godzina z wychowawcą
10.40 – 11.25 j. polski
11.30 – 12.15 chemia
12.25 – 13.10 zajęcia artystyczne
13.10 – 13.40 OBIAD
13.40 – 14.25 j. hiszpański/j. niemiecki

Piątek

Godzina Zajęcia
8.00 – 8.45 j. polski
8.50 – 9.35 j. angielski
9.45 – 10.30 j. angielski
10.40 – 11.25 informatyka
11.30 – 12.15 wf
12.25 – 13.10 wf
13.10 – 13.40 OBIAD
13.40 – 14.25 matematyka
14.30 – 15.15 matematyka

Poniedziałek

Godzina Zajęcia
8.00 – 8.45 matematyka
8.50 – 9.35 matematyka
9.45 – 10.30 chemia
10.40 – 11.25 biologia
11.30 – 12.15 religia
12.25 – 13.10 j. angielski
13.10 – 13.40 OBIAD
13.40 – 14.25 fizyka

Wtorek

Godzina Zajęcia
8.00 – 8.45 religia
8.50 – 9.35 j. polski
9.45 – 10.30 j. angielski
10.40 – 11.25 j. hiszpański/j. niemiecki
11.30 – 12.15 godz. z wychowawcą
12.25 – 13.10 matematyka
13.10 – 13.40 OBIAD

Środa

Godzina Zajęcia
8.00 – 8.45 j. polski
8.50 – 9.35 j. polski
9.45 – 10.30 geografia
10.40 – 11.25 WOS
11.30 – 12.15 wf
12.25 – 13.10 wf
13.10 – 13.40 OBIAD
13.40 – 14.25 j. angielski N

Czwartek

Godzina Zajęcia
8.00 – 8.45 matematyka
8.50 – 9.35 historia
9.45 – 10.30 j. polski
10.40 – 11.25 wf
11.30 – 12.15 wf
12.25 – 13.10 biologia
13.10 – 13.40 OBIAD
13.40 – 14.25 zajęcia artystyczne
14.30 – 15.15 zajęcia artystyczne

Piątek

Godzina Zajęcia
8.00 – 8.45 j. angielski
8.50 – 9.35 historia
9.45 – 10.30 j. polski
10.40 – 11.25 matematyka
11.30 – 12.15 zajęcia techniczne
12.25 – 13.10 zajęcia techniczne
13.10 – 13.40 OBIAD
13.40 – 14.25 j. hiszpański/j. niemiecki